Home » Info

Zoals het ooit begon...

Een naam bedenken... dat viel niet mee. Na veel getwijfel werd bijna een jaar na oprichting de knoop doorgehakt. De naam FosFour kwam bovendrijven en bleef aan de oppervlakte. Een pittige naam waar je de volgende uitleg aan kunt geven: Het Engelse woord 'four' geeft aan dat de groep uit vier personen bestaat. Aan F.o.s. zou je de uitleg 'For one sound' kunnen geven; vier zangers; één geluid. Volgens het woordenboek is fosfor een in het duister lichtgevende stof. De zangers hopen dat die symbolische gedachte werkelijkheid wordt bij hun optredens. Verder is het scheikundige symbool van fosfor de letter P, in de muziek piano, zacht. Een groot verschil met FF, wat je in FosFour terug kunt vinden; fortissimo, krachtig, luid. Oftewel: het repertoire varieert van piano tot fortissimo, van koraal tot klassiek, van Bach tot Beatles en van Frans tot Gronings. 

De eerste CD van FosFour is een feit. Een muzikale streling voor het oor. En een heerlijke begeleiding voor een mooie kerstavond. Op 8 december 2006 is in het historische kerkje "Opwaarts" in de Sellinger Beetse de eerste CD gepresenteerd onder de naam "Een nieuwe Ster".

De presentatie was sfeervol aangekleed door de kerstversiering en door de aanwezigheid van de kerstmarkt in en rond het kerkje. De uitreiking van het eerste exemplaar was aan diegene die als eerste werd geraakt door een ballon. De ballon werd opgeblazen en daarna losgelaten en kwam terecht bij mevrouw M. Sinnema, fan vanaf het eerste uur. Zie onderstaande foto.

De tweede CD is anders geworden dan eerst aangekondigd, een CD met daarop het kerkelijke repertoire. De CD hebben we "Liefde is de bron" genoemd. Hierop staan liederen die we veelal tijdens diensten zingen. Ook staan hier veel nummers op die door bas Bert zijn bewerkt, speciaal voor de samenstelling van het a capella kwartet.

De reacties op deze CD waren vaak vooral emotioneel omdat de uitvoeringen recht doen aan de kern van de liederen. De herkenbaarheid en de gedragenheid in dit genre is voor mensen vaak zo belangrijk om zich hierbij thuis te kunnen voelen.

Inmiddels is FosFour gereed met de nieuwe CD. De playlist van deze CD bevat veelal populaire muziek, natuurlijk in de a capella setting zoals we dat gewend zijn. Veelal betreffen het eigen interpretaties van muziekstukken waarbij het close-harmony effect wordt versterkt door de verschillende stemmen beter uit te laten komen. Maar of dat ook zo is zal iedereen zelf moeten beoordelen. De CD is te koop tijdens de live uitvoeringen van FosFour en te bestellen via de contactpagina.